โรงเรียนวัดพืชอุดม
25/5 หมู่ที่ 9  ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-149-6468
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดพืชอุดมได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายบูรพาพัฒน์ ณ ค่ายลูกเสือ กรุงเทพวันวาน
วันที่ 4-6 กันยายน พ.ศ. 2562
    โรงเรียนวัดพืชอุดมได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
เข้าค่ายลูกเสือร่วมกับกลุ่มเครือข่ายบูรพาพัฒน์
ณ ค่ายลูกเสือ กรุงเทพวันวาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านลูกเสือเนตรนารี
ทักษะชีวิตกระบวนการคิด การวิเคราะห์และกระบวนการทำงาน
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นของผู้เรียนตามศักยภาพ

โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2562,22:08   อ่าน 13 ครั้ง