โรงเรียนวัดพืชอุดม
25/5 หมู่ที่ 9  ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-149-6468
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดพืชอุดม ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เนื่องในวันพระ
ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพืชอุดม ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม  เนื่องในวันพระ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา
คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนทางศาสนา
สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ณ วัดพืชอุดม

โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2562,22:22   อ่าน 14 ครั้ง