ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดพืชอุดมเข้าร่วมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี 2562
โรงเรียนวัดพืชอุดมเข้าร่วมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี 2562
โดยมีประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษาเป็นจำนวนมาก
เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามทั้งนี้โรงเรียนวัดพืชอุดมนำนักเรียนโรงเรียนวัดพืชอุดม
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดพืชอุดม จังหวัดปทุมธานี

โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2562,21:53   อ่าน 33 ครั้ง