ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดพืชอุดม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2562
โรงเรียนวัดพืชอุดม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2562
ในทุกระดับชั้น โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าพบปะกับผู้ปกครอง
เพื่อชี้แจ้งนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาร่วมกัน
รวมถึงจ่ายเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน

โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2562,22:14   อ่าน 17 ครั้ง