ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดพืชอุดม และชุมชน ร่วมกันทำกระทงถวายวัดพืชอุดม
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดพืชอุดม
และชุมชน ร่วมกันทำกระทงถวายวัดพืชอุดม
เป็นประจำทุกปีซึ่งเป็นการสานสัมพันธ์
ระหว่างวัดและโรงเรียน

โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2562,22:15   อ่าน 109 ครั้ง