ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดพืชอุดมได้จัดสอบ Pre O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
โรงเรียนวัดพืชอุดมจัดสอบ Pre O-NET
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ด้วยข้อสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2563,19:39   อ่าน 99 ครั้ง