ภาพกิจกรรม
English Is Fun Camp & Christmas Day
วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดพืชอุดม
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(English Is Fun Camp & Christmas Day) ประจำปีการศึกษา2562
เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ให้ได้ใช้ในชีวิตจริง ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง
และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2563,19:50   อ่าน 110 ครั้ง