ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดพืชอุดมได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
โรงเรียนวัดพืชอุดมได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีผู้บริหารคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญ
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงไว้สืบไป
โดยทางโรงเรียนจัดให้มีการทำบุญตักบาตรเช่นนี้ทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ ณ โรงเรียนวัดพืชอุดม

โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2563,19:59   อ่าน 94 ครั้ง