ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดพืชอุดมได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดพืชอุดมได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
โดยมีการแสดงของนักเรียนแต่ละห้อง พร้อมมีผู้ใหญ่ใจดีมามอบของขวัญและมอบทุนให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน กล้าแสดงออก โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์
สนับสนุนทุนการศึกษาและของรางวัลต่างๆให้นักเรียนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2563,22:03   อ่าน 94 ครั้ง