ภาพกิจกรรม
วันครูแห่งชาติ
ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนวัดพืชอุดมเข้าร่วมงานวันครู 2563
 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวหน้า สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”
ณ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร มีการแข่งขันกีฬาครู
ในงานนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูรพีพร ศรีทองแท้
ที่ได้เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูปฐมวัยดีเด่น
และ นางสาวจิราวรรณ วาสนิท พนักงานธุรการดีเด่น ในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2563,22:35   อ่าน 108 ครั้ง