โรงเรียนวัดพืชอุดม
25/5 หมู่ที่ 9  ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-149-6468
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
อนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6