โรงเรียนวัดพืชอุดม
25/5 หมู่ที่ 9  ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-149-6468
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมะลิ มีสน
ครู คศ.3

นางสาวมนันญา พลซา
ครูผู้ช่วย