โรงเรียนวัดพืชอุดม
25/5 หมู่ที่ 9  ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-149-6468
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอรวรรณ เจริญนนท์ไพฑูรย์
ครู คศ.1