ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายโรงเรียนในการป้องกันการแพร์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 114) 25 มิ.ย. 63
เชิญชวนท่านผู้ปกครองเข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference (อ่าน 92) 30 เม.ย. 63
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (อ่าน 136) 28 เม.ย. 63
ภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียนสุจริต (อ่าน 463) 09 ต.ค. 62
กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม โรงเรียนวัดพืชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (อ่าน 15) 09 ต.ค. 62