โรงเรียนวัดพืชอุดม
25/5 หมู่ที่ 9  ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-149-6468
คณะผู้บริหาร

นางชุติมา ใจใหญ่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา