ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายโรงเรียนในการป้องกันการแพร์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 44) 25 มิ.ย. 63
เชิญชวนท่านผู้ปกครองเข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference (อ่าน 39) 30 เม.ย. 63
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (อ่าน 73) 28 เม.ย. 63
ภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียนสุจริต (อ่าน 459) 09 ต.ค. 62
กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม โรงเรียนวัดพืชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (อ่าน 13) 09 ต.ค. 62