โรงเรียนวัดพืชอุดม
25/5 หมู่ที่ 9  ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-149-6468
ข่าวประชาสัมพันธ์
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่